Triết lý Doanh nghiệp

Triết lý Doanh nghiệp

Nhân viên toàn công ty cùng nhau nỗ lực làm việc để tiếp tục là công ty dẫn đầu về sự tin cậy của Khách Hàng, luôn sáng tạo và cung cấp sản phẩm ống chức năng đáp ứng với yêu cầu của mọi thời đại.

Để viết tiếp những trang sử mới, với bề dày lịch sử 50 năm thành lập và phát triển, trước những thách thức liên tục thay đổi, chúng ta cần nỗ lực để thay đổi và phát triển TAK hướng tới 5 năm, 10 năm sau Công ty chúng ta trở thành Doanh nghiệp toàn diện và đem lại sự hạnh phúc cho toàn thể nhân viên. Nhân viên toàn công ty xem [ Triết lý Doanh nghiệp] như là nền móng cho ý hướng, tinh thần chung, cùng mang chung sứ mệnh để bước vào thời đại mới. Triết lý này được xem là cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp hiện tại và của các thời kỳ lãnh đạo kế tiếp.

Là những con người của thời kỳ kinh tế cạnh tranh gay gắt, chúng ta cần nỗ lực cống hiến không ngừng cho xã hội bằng cách đem lại những sản phẩm làm hài lòng Khách hàng. Toàn thể nhân viên hãy mang chung một mục đích, chung suy nghĩ về giá trị quan rằng chúng ta sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực gì, Doanh nghiệp chúng ta sẽ là doanh nghiệp như thế nào và làm thế nào chúng ta hoàn thành sứ mệnh với xã hội. Triết lý Doanh nghiệp chính là điều để toàn thể nhân viên chúng ta quyết tâm thực hiện.

ページの先頭へ