Giới thiệu Công ty

Cam Kết của Lãnh Đạo

Đáp ứng được với sự thay đổi của thế giới bằng ”giá trị thực”

Tamotsu Nanri Tổng giám đốc

Ngày nay đã là thời kỳ cần phải nhận biết hơn nữa tầm quan trọng của sự gắn bó,liên kết,hợp tác và tin tưởng lẫn nhau.Chúng tôi vẫn luôn theo sát sự thay đổi diện mạo mới của thế giới và môi trường.Đối với sự thay đổi này, TAK đã trải qua hơn nửa thế kỷ và đã tạo ra được tương lai ngày mai bằng chính "giá trị thực " có ở những sản phẩm ống Prefab của mình.Từ những tri thức đã được đúc kết này,chúng tôi đã tạo ra những kỹ thuật chế tạo sản phẩm cho riêng mình.Bên cạnh công tác bảo vệ môi trường thì việc giảm chi phí,tiết kiệm nguồn lực phải được thực hiện đồng thời với việc ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm.Ngoài ra chúng tôi còn tiến hành thực hiện rút ngắn thời gian thi công mà vẫn phải bảo đảm

được tính an toàn tuyệt đối. Việc thúc đẩy sự phổ cập những sản phẩm ống Prefab ưu việt được thực hiện thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu cũng như việc cử những chuyên gia kỹ thuật đến khắp nước.
Từ thị trường khắt khe ở Nhật bản,chúng tôi hướng tới đáp ứng được ngày càng tốt hơn những nhu cầu của thế giới bằng chính kỹ thuật gia công sẵn có khả năng vô hạn. Để sáng tạo ra những tiêu chuẩn toàn cầu, chúng tôi đã phát triển ra thế giới.Để làm được điều đó thì việc sáng lập ra VINA TAK trở thành nhiệm vụ quan trọng tiên phong.Cùng với sự triển khai giải pháp tổng thể ra toàn cầu,chúng tôi sẽ sáng tạo ra một thị trường với thương hiệu hàng đầu về hệ thống đường ống Prefab là "TAK".

ページの先頭へ